Yozgat Müzesi

 
 
 

 Neredeyim : Vizyonumuz 

Vizyonumuz

YOZGAT MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK VİZYONUMUZ

      Yozgat’ın sahip olduğu kültür varlıklarının en güzel şekilde korunmasını ve tanıtımını sağlayan, etkin ve aktif bir kuruluş olmak;

MİSYONUMUZ

      Yozgat’ın  taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını ortaya çıkarmak,

      Mevcut kültür varlıklarının çağımız ihtiyaçlarına uygun fiziki ortamlarda sergilenmesini sağlamak,

      Öncelikle çocuklar ve gençlerin Müzeye olan ilgisini arttırarak, gittikçe küçülen dünyada sahip oldukları  kültür değerlerini daha iyi tanıyan, yaşadığı yerin tarih içerisinde nasıl bir gelişim göstererek günümüze geldiğini anlatabilen, yeterli öz güven ve birikime sahip nesiller yetişmesine katkıda bulunmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

     Kamu yararını ön planda tutma, milli politikayla uyum içerisinde uluslar arası yükümlülüklerin yerine getirilmesinde üzerine düşen görevi yapma, her türlü kamusal faaliyet ve görev alanı ile ilgili adil, tarafsız ve güvenilir hizmet üretme, faaliyetleri hakkında hesap verebilirlik, yenilikçilik, kalite ve teknolojiye uygun hizmet sağlamaya çalışma ilkelerine bağlı kalmaktır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2782 kez gösterilmiştir.